Ấn Độ: 5000 người đến từ 57 quốc gia dự pháp hội đức Đạt Lai Lạt Ma

 
(PGVN)

Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ Pháp thoại vào các ngày 11 - 13/11/2014 tại tu viện chính Tsuglag - Khang, tọa lạc tại McLeod Ganj, ngay phía trên thị trấn Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ.

 
Đức Đạt Lai Lạt Ma về Long Thọ "Precious Garland của Trung Way" đã thuyết pháp do lời thỉnh cầu của tăng, ni, phật tử Hàn Quốc. Đến tham dự với gần 5000 người, từ 57 quốc gia trong đó đoàn Phật giáo Hàn Quốc 350 người.
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma huấn thị rằng: “Điều quan trọng là để biến thế giới thành một thế giới từ bi để biến nó thành một thế giới hòa bình. 
 
Muốn cho thế kỷ XXI trở thành một thế giới hòa bình, trước tiên chúng ta nên tạo thành một thế giới từ bi, đạo Phật truyền bá lòng từ bi thông qua giáo dục. Điều quan trọng là tất cả chúng ta cùng nhân loại trên thế giới cần tình yêu và lòng từ bi cho nhau.
 
Tất cả các tôn giáo rao giảng lòng từ bi, bác ái nhưng một nhóm tôn giáo cực đoan hiếu sát giết người vô tội vạ là ngoài sức tưởng tượng.
 
 
Là đệ tử Phật không gây hại đối với bất kỳ chúng sinh, hãy nuôi dưỡng lòng từ bi để giúp chúng sinh đều được an vui hạnh phúc. Kết luận việc khai thị thời gian ba ngày và ban phúc, chúc cát tường đặc biệt của đức Bồ tát Đại bi Quán Thế Âm (Avalokiteshvara).
 
 
 
Sẽ có một live webcasts của Đức giáo của Đức Dalai Lama về Long Thọ "Precious Garland của Trung Way" theo yêu cầu của một nhóm người Hàn Quốc tại chùa chính Tây Tạng tại Dharamsala, HP, Ấn Độ vào ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2014. Ngài sẽ nói chuyện bằng tiếng Tây Tạng tiếp theo là các bản dịch tiếng Việt, Anh, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hin-ddi. . .
 
 
 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma dự kiến sẽ đến viếng thăm tu viện Gyuto, gần Dharamsala vào ngày 29 tháng 11 tới.
 
Thích Vân Phong 

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 1
0914914151
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 2
0946725193
Lên đầu trang